sobota, 5 kwietnia 2014

2 kielichy – czyli nasze związki z innymi78 doors - 2 kielichy
To bardzo niejednoznaczna karta, wiele zależy od tego kolo jakiej karty „się położy”
 
Najpierw definicja, symbioza - zjawisko ścisłego współżycia przynajmniej dwóch gatunków organizmów, które przynosi korzyść każdej ze stron (mutualizm) lub jednej, a drugiej nie szkodzi (komensalizm). 

Jednak często trudno ustalić dokładny bilans strat i zysków współżyjących organizmów. W klasycznej teorii symbiozy, zaproponowanej przez twórcę tego terminu Antona de Bary, zawiera się także pasożytnictwo. Jest to uzasadnione m.in. dlatego, że w niektórych układach charakter współżycia może zmieniać się w czasie i jeden z symbiontów może w pewnych okresach czerpać więcej korzyści, stając się pasożytem i doprowadzając do upośledzenia lub śmierci drugiego symbionta (organizmu żyjącego w symbiozie z innym).


W negatywie to wampir energetyczny, karta może pokazać szantaż emocjonalny

To dwójka, jak każda dwójka niesie za sobą pewien dualizm:
„możesz mnie nienawidzić bylebyś mnie kochał”

Co karta pokazuje:
- To osoba o złotym sercu, to ktoś opiekuńczy a jednocześnie powściągliwy, tajemnice innych zbierze „do grobu”, zależy jej na tym by inni postrzegali ją pozytywnie, to osoba kontaktowa, przyjazna, koleżeńska, pomocna, ugodowa
- To może być osoba, która ma podobne przeżycia do nas, można z nią „coś dzielić” np. doświadczenia, pasje, poglądy na świat itp.
- czasem to wsparcie jakie otrzymujemy w pewnym momencie naszego życia (duchowe, emocjonalne, moralne itp.), ktoś wyciągnie do nas rękę (ewentualnie my wesprzemy kogoś na duchu), ktoś nas wysłucha, zrozumie
- to zadowolenie, spełnienie, odwzajemnienie, pogodzenie,  pojednanie
- karta może pokazać pracę zespołową, współpracę z innymi, pracę w parach, partnerstwo, to ciekawa oferta pracy (przy odpowiednich kartach-podpisanie umowy), założenie spółki, wspólny biznes z mężem np. czy z przyjaciółką, praca przedstawiciela (liczne rozmowy, negocjacje), współpraca z innymi instytucjami
- to pierwsze koty za płoty (próba, która może zakończyć się niepowodzeniem-fiaskiem, ale należy pamiętać, że te pierwsze próby mogą (mają prawo) być nieudane
- rada: cokolwiek się nie wydarzy - nie zrażaj się i "nie chowaj się" do skorupy, pamiętaj, że człowiek jest tylko człowiekiem i ma prawo do pomyłki, błędu, działania pochopnego
- rada: nie osądzaj z góry, pamiętając że „kto jest bez grzechu niech pierwszy rzuci kamieniem”
- w szerokim znaczeniu to: koegzystencja, współistnienie, przenikanie się, splatanie się, dostrajanie, synchroniczność
- biologicznie to lustrzane neurony, tzw. małpowanie, jak ktoś mi coś zrobi - to i ja, w negatywie niczym „oko za oko i ząb za ząb”, w neutralu: ja ziewam-ktoś obok też, w pozytywie: ty odnosisz sukces i radujesz się-ja też
- to także polaryzacja i antagonizm (wtedy energia jest trudniejsza), jak i zjednoczenie (hermoafrodytyzm) lub dążenie do zjednoczenia z drugą osobą (ktoś jest naszym dopełnieniem), chęć poznania kogoś "od podszewki" (karta w pozytywnie pokazuje olbrzymie przyciąganie do drugiej osoby, atrakcyjność, to taniec godowy), kopiowanie kogoś (lustrzane odbicie)
- to także nasza reakcja emocjonalna na coś (na bodziec) lub spotkanie z czymś nowym dla nas (poruszy nas to emocjonalnie i zostawi ślad w sercu/duszy)
- to dobre chęci, ale nie wiadomo czy prowadzą w dobrym kierunku (dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane, przy tej karcie należy bacznie uważać by nie starać się „zbawić” czyjejś duszy na siłę, nie pomagać na siłę)
- to ktoś, kto mówi „nie jesteś sam, pamiętaj o tym”, nie zapominaj że jestem blisko
- to pojednanie lub dążenie do niego-kompromis, ale w negatywie dążenie do zgody za wszelką cenę
- to karta „do tanga trzeba dwojga”, gdy druga osoba nie czuje tego co Ty, lub nie jest na tym samym życiowym etapie, to może być znak, że wasze drogi zmierzają w dwóch różnych kierunkach (pomimo tego że wasze oczy są skupione na ten sam celu)
- w pozytywie: to dialog, komunikacja z drugim człowiekiem, wchodzenie w przestrzeń intymną drugiego człowieka, to partnerstwo, silny i głęboki związek dwóch dusz, lojalność wobec siebie
- gdy karta wypada na rok, może oznaczać podążenie za pragnieniem serca lub wpuszczenie kogoś do swojego serca, rozkwitnie nasze uczucie do kogoś (ewentualnie czegoś np. zakochamy się w tworzeniu decoupage), to randki, „chodzenie ze sobą” i niekiedy zaręczyny (taka interpretacja musi być poparta inną pozytywna kartą), to może być zawieranie nowych przyjaźni czy transformacja naszej duszy poprzez spotkanie z drugim człowiekiem
- to może być karta rywalizacji np. z najlepszą przyjaciółką czy współpracownikiem
- to niemalże zawsze wzajemna wymiana (energii, uczuć itp.), ale nie zawsze owocna, nie zawsze tak samo dobra dla dwóch stron
- w pytaniu o naszą energię często pokazuje że jej może nam jej brakować i podkradamy ja od innych, ewentualnie jesteśmy „dawcami” i ktoś nam podkrada energię (stawiamy innych na pierwszym miejsc), to lekka dysharmonia i konieczne jest dążenie do równowagi (karta doradza oczyszczenie, doładowanie energią), przy „ładnej karcie” np. przy Umiarkowaniu – jest idealnie, to zrównoważona wymiana energii
- to może być brak zaufania do drugiego człowieka (niewiara) lub nadmierne zaufanie (ufność)
 - niekiedy zahamowanie uczuć (nawet odepchnięcie, ktoś nie jest gotowy np. na związek czy odwzajemnienie czegoś), jak i dzielenie się uczuciami (picie ze wspólnego kielicha, zależy od kart obok)
- w związku z czym, to może być niedojrzałość lub dojrzałość uczuciowa, niezrozumienie motywów drugiego człowieka lub zrozumienie
- to doświadczenie życiowe, którego nikt ani nic nie może nam odebrać, niemalże dożywotnie związanie emocjonalne z kimś (kolega, przyjaciółka) lub z czymś (pasja, praca)
- to karta prawdziwych wiedźm, czarownic, osób uzdolnionych magicznie, osób z olbrzymią intuicją
- w sprawach sądowych, to szeroko pojęte świadczenie/zadośćuczynienie
- karta oznacza przymierze, sojusz, łączy dwoje ludzi którzy mają jeden cel, przez jakiś czas ich droga splata się w jedną, choć jeszcze nie wiadomo w jakim kierunku się ta znajomość potoczy
- zaś najczęściej oznacza doświadczenie słodko-gorzkie np. przekłucie uszu (piękny kolczyk), ale tez ból i gojenie (rana), pierwszy raz
- to zdolność, talent: do dzielenia się czy zarażania np. miłością do sztuki czy sportu itp.  
- rada: aby zmienić świat zewnętrzny, należy najpierw zmienić swój wewnętrzny świat, pamiętaj o drobnych gestach: uśmiech, podziękowanie, skinienie głową, przytulenie, należy nie zaniedbywać ludzi obok
- zawód: ktoś, kto często zostaje proszony o  pomoc (szczególnie związkowo-emocjonalaną), talent do uzdrawiania duchowego, reiki, każdy zawód związany z troszczeniem się o drugiego człowieka (pielęgniarka np.), praca socjalna, artystyczna, ogólnie to niesienie pomocy,

- to może być powołanie jak i pokusa nie do odparcia (w tej karcie pojawia się karmiczna sytuacja „dla dwojga” jej symbolem jest falliczny wąż opleciony na lasce+skrzydlaty lew)
- obok karty księżyc: podejrzenia, przewrażliwienie, lęk przed zrobieniem ważnego kroku, nierealne postrzeganie rzeczywistości zwiąkowo-uczuciowej, czasem świadome kłamstwa/wprowadzenie w błąd, mydlenie oczu (sekretny Romans, nawet zniewolenie np. koło diabła lub uzależnienie od drugiego człowieka, kontakty „na siłę”)
- karmicznie karta nakazuje naukę wyznaczania granic, pokazuje intymność w związkach, doświadczenie którego ani nikt ani nic nam nie zabierze
- jeżeli karta wypada na parę/związek/relację przyjacielską oznacza że jesteśmy karmicznie związani z daną osoba, mamy coś uczuciowego/emocjonalnego do odpracowania (dokładnie co, odpowiedzą inne karty) i tu wskazówka, nie powinniśmy się bać czy niepokoić kiedy wypada ta karta, ona oznacza że w tym życiu dostaniemy szansę na odpracowanie karmy (możemy sobie pomóc nawzajem wzrastać duchowo)
- wyzwanie na to wcielenie: być dojrzałym emocjonalnie, nauczyć się mieć satysfakcjonujące związki, największe wyzwanie to stworzyć stały, głęboki związek na całe życie z druga osobą (mama, mąż, przyjaciółka itp.), to także nauka asertywności (często ludzie w tej karcie mogą być wykorzystywani, mają serce na dłoni)
- Należy szanować uczucia innych (nawet jeżeli nie są kompatybilne z naszymi, każdy ma prawo do swojego punktu widzenia), to nauka dawania i brania
- to dążenie do harmonii emocjonalnej, należy nauczyć się uzewnętrzniać uczucia (w zdrowy sposób)

- osoba która wypada w tej karcie może łatwo nawiązywać przyjaźnie, choć nie zawsze potrafi je utrzymać
- to dwójka (emocje/uczucie), ona mówi że za jakiś czas bardzo namiętne uczucie ostygnie (naturalna kolej rzeczy), zaczniemy pokazywać „codzienną twarz”, nasze prawdziwe Ja (które ma odcienie szarości i nie jest idealne)

w negatywie osoba bardzo zaborcza, stara się skupić uwagę tylko na sobie, jej problemy są najważniejsze, ona jest na pierwszym planie (np. koło królowej buław, suma Śmierć - taka relacja kończy się odcięciem od osoby- jeżeli ta dwójka „nie współpracuje” lub transformacją związku na wyższy etap w pozytywie)

- czasem to zazdrość, ktoś chce mieć kogoś dla siebie w 100%
przy 3 monet - cementowanie przyjaźni, związku (suma cesarzowa, pielęgnacja i troska o drugiego człowieka)
przy 5 mieczy - „problem gniewu” w związku (problem z wybaczeniem)
rada: zrób krok w tył (as kielichów), należy zorientować gdzie tkwi „korzeń” tego problemu, dlaczego to, że coś ktoś zrobił aż tak mocno nas poruszyło


moja medytacja: książka Czarnoksiężnik z krainy Oz (każdy z bohaterów ma pragnienie np. lew chce być odważny, ich historia to dążenie do spełnienia owego pragnienia, choć każdy z bohaterów w swym sercu już posiada te cechy, jedynie ich sobie nieuświadamiania (do uświadomienia ich niezbędna jest druga osoba, ktoś musi wstrząsnąć związkiem, rozbudzić i pokazać, wydobyć na powierzchnię)
- w mojej medytacji to kaduceusz, dna, dwie nici tworzące jedną całość, delfiny, huśtawka (jak para razem ją rozhuśta – to relacja będzie spełniona, jak nie, to utkną przeszkadzając sobie nawzajem i dojdzie do rozstania czy zahamowania relacji)


dwójka to trudna energia, ona dzieli: światło-ciemność, góra-dół, dzień-noc, ciało-duch, kobieta-mężczyzna, silny-słaby, aktywny-bierny, dwie półkule mózgu lewa-prawa (intuicyjna-logiczna), miłość-nienawiść, empatia-agresja, ja i nie-ja, jednostka-społeczeństwo itp.

to linia prosta czyli „wyprostowanie danej sprawy” lub wydłużona droga do celu, to uporządkowanie spraw, poznanie co najmniej dwóch opinii i decyzja, obranie kierunkudzięki za zaglądanie na stronę i prywatne motywujące mnie maile :*

10 komentarzy:

 1. witam. czy może mi pani wyjaśnić układ tych kart ?
  kochankowie, 8 mieczy, as monet, 10 kielichow, giermek monet, 2 kielichow, 3 kielichow, diabeł co to znaczy, dodam ze rozdanie to dotyczy zwiazku

  OdpowiedzUsuń
 2. Dzień dobry! Ja natomiast chciałabym zapytać, czy do jednego konkretnego pytania można wyciągnąć dwie lub trzy karty. Takie rozwiązanie wydaje się być o tyle rozsądne, że pozwala złapać kontekst rozkładu, z czym niestety mam problem, zwłaszcza przy pytaniach dotyczących bezpośrednio mojej sytuacji. Z góry dziękuję za odpowiedź :)
  Pato

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Hej,

   Jeżeli to jedno konkretne pytanie to 3 karty uważam za "w sam raz".

   Jeżeli zaś to rozkład np. krzyż celtycki czy partnerski, to dla mnie wystarczy jedna czy dwie karty. Osoby które wyciągają po 8-10 kart na pytanie (aż do wyciągnięcia talii), zawsze mają problem z interpretacją, jeżeli zaś chodzi o liczbę 3 - jeżeli nie masz problemu z interpretacją i jest Ci łatwiej - jak najbardziej Tak :) Jeżeli chodzi o mnie, jest bardzo różnie, wyciągam karty intuicyjnie i nie trzymam się ustalonego szablonu, czasem to jedna karta, czasem dwie, zdarza się że trzy (jeżeli to rozkład to najczęściej 1-2). Jeżeli zaś konkretne pytanie to 2-3.

   Pozdrawiam i owocnych interpretacji :)

   Usuń
 3. Dziękuję! :) swoje poczynania opieram na obserwowaniu bardziej doswiadczonego przyjaciela, który opiera sié właśnie na pojedynczych kartach, stąd moje pytanie :)
  Pato

  OdpowiedzUsuń
 4. Witam :)
  Czy może mi Pani pomóc w interpretacji?
  Nie wiem czy mam brać udział w pewnym konkursie, zapytałam więc co mi da wizięcie w nim udziału?
  2 kielichy/ Kochankowie/ 2 monet

  z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie!
  iw

  OdpowiedzUsuń
 5. Ojej,jaka ponura wizja 2 pucharow.,W wiekszosci interpretacji czyta sie,ze to karta slubu,szczesliwego zwiazku,silnego przyciagania 2 osob.Czasem widuje tez opisy,ze. 2puch.sa lepsze od Kochankow,bo Kochankowie to decyzja,wahanie i wybor,a 2 puch.to pewnosc,ze uczucia sa wzajemne.Gdzie indziej zas czytam,ze 2 puch.nie maja tej mocy co Kochankowie,ze to slaba karta,poczatek uczuc,ze to karta Kochankowie oznacza cos naprawde powaznego w mosci.Zastsnawiam sie skad sie biora takie rozbieznosci w interpretacji tej,jakby nie bylo chyba b.pozytywnej karty?Czy to zalezy od tego,kto jak sie umowi z kartami?Bo przeciez chyba nie od rodzaju talii kart?Sa tez przeciez i inne karty,ktore jedni wrozbici interpretuja bardziej pozytywnie,inni zas negatywnie.I jak tu byc madrym?Czy istnieje jakas wlasciwa i prawidlowa wersja interpretacji kart Tarota?Powinna,wg mnie,a jefnak tak nie jest.Jak zatem prawidlowo nauczyc sie odczytywac karty Tarota?Bede wdzieczna za odpowiedz.

  OdpowiedzUsuń
 6. Ojej,jaka ponura wizja 2 pucharow.,W wiekszosci interpretacji czyta sie,ze to karta slubu,szczesliwego zwiazku,silnego przyciagania 2 osob.Czasem widuje tez opisy,ze. 2puch.sa lepsze od Kochankow,bo Kochankowie to decyzja,wahanie i wybor,a 2 puch.to pewnosc,ze uczucia sa wzajemne.Gdzie indziej zas czytam,ze 2 puch.nie maja tej mocy co Kochankowie,ze to slaba karta,poczatek uczuc,ze to karta Kochankowie oznacza cos naprawde powaznego w mosci.Zastsnawiam sie skad sie biora takie rozbieznosci w interpretacji tej,jakby nie bylo chyba b.pozytywnej karty?Czy to zalezy od tego,kto jak sie umowi z kartami?Bo przeciez chyba nie od rodzaju talii kart?Sa tez przeciez i inne karty,ktore jedni wrozbici interpretuja bardziej pozytywnie,inni zas negatywnie.I jak tu byc madrym?Czy istnieje jakas wlasciwa i prawidlowa wersja interpretacji kart Tarota?Powinna,wg mnie,a jefnak tak nie jest.Jak zatem prawidlowo nauczyc sie odczytywac karty Tarota?Bede wdzieczna za odpowiedz.

  OdpowiedzUsuń
 7. Proszę o interpretację rozkładu królowa denarów/ 7denarów/ 2ielichów na pytanie co myśli o mnie i jak widzi mnie były partner, z którym niedawno zakończyłam związek. Będę wdzięczna za pomoc.

  OdpowiedzUsuń